ifat 2020 framflyttad直到2022年

IFAT2020ÄRInställd,NästaIllfälleBlirIstället30Maj - 3 Juni2022。FörMermerformsGå在PåSrancyörensegna sida:https://www.ifat.de/en/trade-fair/trade-fair-profile/latest-information/